Till vissa lägenheter ingår det gårdsförråd. Detta framgår av ditt hyreskontrakt. Förråden kommer märkas med lägenhetsnummer och du ombesörjer själv lås till förråden, samt är ansvarig för såväl förrådet som dina ägodelar.