Vi är ett nytänkande kooperativ som skapar attraktiva bostäder i stor skala till rimliga hyror. Ett boende våra medlemmar får vara med att utveckla och påverka.

Vi skapar bostäder för unga

2019 förmedlade bostadsförmedlingen 104 nyproducerade hyresrätter med en hyra under 6 000 kr/månad och 408 med en hyra under 8 000 kr/mån. Samtidigt växte bostadskön med cirka 40 000 sökande och över 670 000 väntar nu på bostad, bara i Stockholm. Det tar över 10 år i bostadskö att få en bostad i Stockholmsregionen och bostadsbristen är akut i alla större städer. I dagens kooperativ behöver du betala medlemsavgifter och bospara i mer än 30 år för att ha ens ha en chans. För att bryta den trenden startar vi nu ett helt nytt kooperativ. Vi hittar styrkan hos varandra för att skapa fler bostäder – snabbare, mer hållbart och till rimligare hyror.

Hållbart boende med god standard

Vi kommer erbjuda främst ettor och tvåor, men även yteffektiva treor och fyror, i kollektivtrafiknära lägen i och kring våra större städer. Hyran kommer vara lägre än andra nyproducerade alternativ, insatsen får du igen om du flyttar och motsvarar sex månaders hyra. Standarden är god och boendet hållbart: god energiprestanda, med system för återvinning, e-handelsmottagande, cykel och laddning. Du kommer även kunna teckna medlemskap i Bokoops elbilpool, placerad precis utanför dörren, till ett mindre påslag på hyran.

Kooperativ hyresrätt är etablerad och fördelaktig

Kooperativ hyresrätt kombinerar fördelarna med bostadsrätt och hyresrätt – den ger bostadsrättens möjligheter till inflytande med hyresrättens flexibilitet. När du flyttar in betalar du en insats och sen en hyra som täcker löpande driftskostnader. Du betalar också en medlemsavgift som går till drift av kooperationen och till gemensamma tjänster såsom Gigabit-internet, e-handels annex och tillgång till elbilpool. Gemensamt med de andra medlemmarna kan du påverka och utveckla ditt boende.

Målet är tusen lägenheter till rimliga hyror

Vårt mål är att starta projekt som motsvarar minst 1 000 lägenheter inom fem år och lansera medlemskapet under nästa år. Vi håller på att bygga vårt första projekt med inflytt våren 2022. Markanvisningsdiskussioner pågår för fullt i flera kommuner och vi är redo att sätta igång många fler projekt.

Lång och bred erfarenhet

Bakom Bokoop finns ett team med erfarna experter inom varje kompetensområde, allt som behövs för att bygga och förvalta: plan/arkitekt, kommunikation, samhällskontakter/samhällsbyggande, projektledning/byggteknik, upphandling och finansiering. Vi har samlat allt under samma tak för att göra vår kooperation stark.