Ansvarsfullt boende som fler har råd med.

Yteffektiva lägenheter. Stort eget ansvar. Låg hyra. Föreningsboende med långsiktig förvaltning i allmännyttig regi.

Vårt mål är att bidra till bostadsförsörjningen i alla kommuner med bostadsbrist. Det gör vi genom att skapa attraktiva och hållbara bostäder i stor skala till rimliga hyror.

Bostäder som unga har råd med

2019 förmedlade bostadsförmedlingen 104 nyproducerade hyresrätter med en hyra under 6,000 kr/månad. Samtidigt växte bostadskön med cirka 40,000 sökande och över 670,000 väntar nu på bostad, bara i Stockholm. Det tar över 10 år i bostadskö att få en bostad i Stockholmsregionen och bostadsbristen är akut i alla större städer.

Men det går att producera bostäder som människor med normalinkomst eller lägre har råd med och kan få tillgång till. Bokoops har nu visat att det går att pressa hyrorna långt under vad vi är vana vid för nyproduktion. Snitthyrorna för nyproduktion av hyresrätter i Stockholmsregionen 2019 för respektive lägenhetstyp ligger mellan 35 och 58 procent över hyrorna i Bokoops första projekt i Nykvarn. Och vi räknar med att framtida projekt kommer att kunna ha ännu lägre hyror, vi kommer att pressa dem så långt det är möjligt utan att göra avkall på hållbarhet och långsiktig kvalitet.

Hållbart boende med god standard

Vi kommer erbjuda främst ettor och tvåor, men även yteffektiva treor och fyror, i kollektivtrafiknära lägen i alla kommuner med bostadsbrist. Både hyrorna och insatserna är satta så lågt det går, för att så många som möjligt ska ha råd med dem. Hyrorna ligger under kravet för investeringsstödet. Insatserna motsvarar sex månaders hyra. Standarden är god och boendet hållbart: god energiprestanda, med system för återvinning, e-handelsmottagande, cykel och laddning. Bokoops elbilpool, leveransrum för e-handel och höghastighetsinternet är en självklar del av varje projekt.

Kooperativ hyresrätt är etablerad och fördelaktig

Kooperativ hyresrätt kombinerar fördelarna med bostadsrätt och hyresrätt – den ger bostadsrättens möjligheter till inflytande med hyresrättens flexibilitet. Insatsen betalas vid inflyttning och hålls som säkerhet för om hyresgästen inte sköter sitt inre underhåll. Hyran täcker löpande driftskostnader. Hyresgästen betalar också en medlemsavgift, som går till drift av kooperationen och till gemensamma tjänster såsom Gigabit-internet, e-handels annex och tillgång till elbilpool.

De första 4,000 lägenheterna är finansierade

Vårt mål är att starta projekt som motsvarar minst 3-4,000 lägenheter inom fem år. Vi söker mark i hela Sverige, i alla kommuner med bostadsbrist. Vårt första projekt är inflyttningsklart våren 2022 och består av 145 lägenheter i Nykvarn, i södra Stockholmsregionen. Markanvisningsdiskussioner pågår för fullt i flera kommuner och vi är redo att sätta igång många fler projekt. Vi bygger gärna i B- och C-lägen och kan även hantera bullerstörda lägen.

Lång och bred erfarenhet

Bakom Bokoop finns ett team med erfarna experter inom varje kompetensområde, allt som behövs för att bygga och förvalta: plan/arkitekt, kommunikation, samhällskontakter/samhällsbyggande, projektledning/byggteknik, upphandling och finansiering. Vi har samlat allt under samma tak för att göra vår kooperation stark.