Alla större förändringar i din lägenhet måste godkännas av föreningen. Kontakta vår föreningsservice på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00 – 17:00 på telefonnummer 010 – 1985232 så hjälper vi dig vidare med råd och godkännande.

Alla förändringar måste återställas när du flyttar. Detta bekostas av dig genom att du själv återställer eller att Föreningen gör det åt dig innan vi har besiktigat. Kostnaderna för Föreningen att återställa lägenheten till ursprunget kommer dras från din insats, där resterande insats sedan betalas tillbaka efter godkänd slutbesiktning.