När du bor hos Bokoop är du inte bara en hyres­gäst utan blir samtidigt medlem i Bokoop Koope­rativ Hyresrättsförening där du tillsammans med andra förvaltar ert gemensamma boende. Målet är att hålla ner boendekostnaderna, men även att tillsammans utveckla boendet och tjänster kring boendet. Vi gör till exempel gemensam upphand­ling av Internet och elbilpool och inrättar odlings­möjligheter tillsammans.

I grunden är det som att bo i en hyresrätt, men med ökat inflytande och ansvar. En viktig skillnad är att du vid inflyttningen betalar en insats som du får tillbaka när du flyttar och du har eget ansvar för det inre i lägenheten. Insatsen är en säkerhet och om lägenheten inte har samma skick som när du tillträdde kan föreningen använda insatsen för att reglera detta.