Hur lägenheterna förmedlas bestämmer styrelsen enligt stadgarna.

När du kvalificerat och fått ett erbjudande kommer du dels ansöka om att bli medlem i Bokoop Kooperativ Hyresrättsförening och teckna medlemskap. Men du kommer också teckna ett vanligt hyreskontrakt för lägenheten. I ditt hyreskontrakt finns information om hyran vid inflyttning och vad som ingår. Kontraktet innehåller även information om uppsägningstid. Alla ansökningshandlingar och avtal undertecknas digitalt.

För att få vara medlem och hyra av föreningen så måste man kunna visa att man har en inkomst som rimligen räcker för att betala hyran över tid. Idag är det upp till styrelsen att göra denna bedömning utifrån denna generella princip. Sedvanliga kontroller kommer göras avseende anmärkningar. Kan också bli aktuellt med referenser. Mer information om detta ges vid uthyrningen och kontraktsskrivandet. 

För att ha möjlighet att teckna medlemskap och hyresavtal ska nödvändiga insatser och avgifter vara betalda. Efter du har blivit medlem och tecknat hyresavtal så får man löpande information kring det praktiska kring inflytt.

Nycklar får du av fastighetsförvaltare, som presenterar Bokoop går igenom hur nyckelsystemet funkar och vad som gäller i lägenheter samt vad man ska tänka på.