Du som har en uteplats ansvarar själv för att anlägga och sköta din uteplats. Det innebär till exempel att buskar, planteringar och gräsmattor ska klippas när så behövs. Du ansvarar även för snöskottning och sandning av uteplatsområdet. Om du vill göra fasta installationer så måste du be om tillstånd från Föreningen. När du flyttar kan du behöva återställa uteplatsen om inte du, Föreningen och den tillkommande hyresgästen enas om något annat.

Det är inte tillåtet att grilla med eld eller gas på balkongen eller uteplatsen, eftersom det osar in till grannarna och utgör en brandrisk – fråga Föreningen först om du planerar för någon typ av matlagning i anslutning till uteplats eller balkong. 

Många människor är också känsliga för damm och kvalster. Det är därför förbjudet att piska eller skaka mattor och sängkläder från balkongen. Ha gärna blommor på balkongen, men tänk på att hänga blomlådorna på insidan av balkongräcket, så att de inte faller ner och skadar någon.