Du som bor i ett hus med fler lägenheter bör tänka på att visa hänsyn dygnet runt. Sena kvällar, nätter eller tidiga morgonen är det extra viktigt undvika störande aktiviteter, som till exempel borrning och spikning eller musik på hög ljudvolym. Tänk på att du även är ansvarig för störningar som dina gäster eller andra i lägenheten orsakar. Detta gäller även i allmänna utrymmen i och runt huset.

Om du blir störd ska du i första hand själv försöka prata med din granne. Försätter störningen vänligen ta kontakt med föreningen på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00 – 17:00 på telefonnummer 010 – 1985232. Beskriv störningen och uppge ditt namn, adress och lägenhetsnummer. Föreningen behandlar sedan rapporten och styrelsen avgör vilka åtgärder som ska tas. Om samma hyresgäst orsakat störningar vid upprepade tillfällen kan detta leda till att vi säger upp medlemskapet och därmed också hyreskontraktet. Den som vid upprepade tillfällen stör sina grannar kan också komma att få betala för väktarutryckning. Vi lämnar aldrig ut namn eller adress på den som anmält en störning.

På grund av risken för brand och att många är känsliga för rök är det förbjudet att röka i lägenhet, balkong och allmänna utrymmen, såsom trapphus, tvättstugan, hiss, källare. Det är inte tillåtet att grilla med eld eller gas på balkongen eller uteplatsen, eftersom det osar in till grannarna och utgör en brandrisk – fråga Föreningen först om du planerar för någon typ av matlagning i anslutning till uteplats eller balkong.

Många människor är också känsliga för damm och kvalster. Det är därför förbjudet att piska eller skaka mattor och sängkläder från balkongen. Ha gärna blommor på balkongen, men tänk på att hänga blomlådorna på insidan av balkongräcket, så att de inte faller ner och skadar någon.

Många barn är allergiska, så det är extra viktigt att katter och hundar hålls borta från lekplatser och sandlådor. Se till att ditt husdjur inte förorenar i eller runt fastigheten. En hund som skäller mycket är väldigt störande för grannarna.