Välkommen till vårt föreningsboende!

I detta avsnitt på hemsidan har vi samlat all nödvändig information om din bostad.
Allt för att göra ditt boende enklare och mer trivsamt. Vi hoppas att du trivs i din lägenhet, med dina grannar och med din förening Bokoop!

Felanmälan

Felanmälan sker snabbast och enklast här på Bokoops webbplats via funktionen på Driftias hemsida här.
Ni kan också ringa Föreningens tekniska förvaltare Driftia och ni når dem på 08‑744 44 33, måndag till fredag 8-16.

Gäller det akuta ärenden som är för omedelbar fara för er och fastigheten, och som påkallar utryckning kan ni ring Driftias akutnummer 08-744 09 50.

Kostnaden för felavhjälpning som gäller det inre i lägenheten kommer du som medlem och boende få stå för själv – som grundregel. 

Fastighetsskötsel och – förvaltning

Föreningen handlar upp professionell fastighetsförvaltning för den löpande förvaltningen. Föreningens förvaltare för Bokoop Nykvarn är Driftia AB som sköter såväl den löpande förvaltningen, städningen, felanmälan och felavhjälpning.  Driftia når ni på 08744 44 33, måndag till fredag 8-16.

Det förväntas alltså inte att medlemmarna ska sköta trappstädning, skottning eller liknande uppgifter. Kooperativets förvaltare hanterar även åtgärder kring det invändiga underhållet i lägenheterna som är medlemmens ansvar, men där står medlemmen för kostnaden som vidare-debiteras.

Medlemsservice

Har du frågor om debitering, hyreskontrakt, medlemskap, uppsägning, medlemstjänster, boendeformen och liknande så kan du ta kontakt med vår medlemsservice på medlem@bokoop.se eller ringa oss mellan 8:00 – 17:00 på telefonnummer 010 – 1985232. Så hjälper vi er!

Information om lägenheten och föreningen

▼ Adresser

Adresserna till de olika husen och portarna är Taggsvampsvägen 3-12 vilka framgår av adresskartan under.

▼ Allmänna utrymmen

Att hålla allmänna utrymmen i gott skick är alla medlemmars ansvar. Föreningen har städning av alla allmänna utrymmen en gång i veckan men hjälp gärna till eller gör en felanmälan om ni ser att något som inte är trivsamt.

Att hålla trapphuset fritt från föremål är speciellt viktigt. Inget får förvaras i trapphus på grund av brandrisken. Hittar vi främmande föremål kommer dessa omhändertas och eventuellt destrueras.

▼ Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning är som grundläggande regel inte godkänd. Styrelsen kan dock göra undantag. Kontakta föreningen på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00 – 17:00 på telefonnummer 010 – 1985232 om du avser söka ett undantag.

▼ Ansökning och inflytt

Hur lägenheterna förmedlas bestämmer styrelsen enligt stadgarna.

När du kvalificerat och fått ett erbjudande kommer du dels ansöka om att bli medlem i Bokoop Kooperativ Hyresrättsförening och teckna medlemskap. Men du kommer också teckna ett vanligt hyreskontrakt för lägenheten. I ditt hyreskontrakt finns information om hyran vid inflyttning och vad som ingår. Kontraktet innehåller även information om uppsägningstid. Alla ansökningshandlingar och avtal undertecknas digitalt.

För att få vara medlem och hyra av föreningen så måste man kunna visa att man har en inkomst som rimligen räcker för att betala hyran över tid. Idag är det upp till styrelsen att göra denna bedömning utifrån denna generella princip. Sedvanliga kontroller kommer göras avseende anmärkningar. Kan också bli aktuellt med referenser. Mer information om detta ges vid uthyrningen och kontraktsskrivandet. 

För att ha möjlighet att teckna medlemskap och hyresavtal ska nödvändiga insatser och avgifter vara betalda. Efter du har blivit medlem och tecknat hyresavtal så får man löpande information kring det praktiska kring inflytt.

Nycklar får du av fastighetsförvaltare, som presenterar Bokoop går igenom hur nyckelsystemet funkar och vad som gäller i lägenheter samt vad man ska tänka på.

▼ Balkong och uteplats

Du som har en uteplats ansvarar själv för att anlägga och sköta din uteplats. Det innebär till exempel att buskar, planteringar och gräsmattor ska klippas när så behövs. Du ansvarar även för snöskottning och sandning av uteplatsområdet. Om du vill göra fasta installationer så måste du be om tillstånd från Föreningen. När du flyttar kan du behöva återställa uteplatsen om inte du, Föreningen och den tillkommande hyresgästen enas om något annat.

Det är inte tillåtet att grilla med eld eller gas på balkongen eller uteplatsen, eftersom det osar in till grannarna och utgör en brandrisk – fråga Föreningen först om du planerar för någon typ av matlagning i anslutning till uteplats eller balkong. 

Många människor är också känsliga för damm och kvalster. Det är därför förbjudet att piska eller skaka mattor och sängkläder från balkongen. Ha gärna blommor på balkongen, men tänk på att hänga blomlådorna på insidan av balkongräcket, så att de inte faller ner och skadar någon. 

▼ Barnvagnar

Barnvagnar förvaras helst i de separata utrymmena i trapphusen på bottenvåningen. Din lägenhetsnyckel funkar även till denna dörr. 

Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar i allmänna utrymmen som trapphus och korridorer, inte heller utanför porten på grund av brandrisk och utrymning.

▼ Besittningsrätt

Du som medlem och hyresgäst har besittningsrätt men det krävs att man fullgör sina förpliktigel­ser som medlem. Hyreskontraktet hänger på med­lemskapet och att man uppfyller sitt ansvar enligt stadgarna. Medlemmen kan byta lägenhet så länge som tillträdande medlem godkänns av styrelsen.

▼ Bilpool

Föreningen har organiserat en el-bilpool som man hyr av Elbilio. Dessa bilar är parkerade på gården invid porten till Taggsvampsvägen 4. Man bokar, hyr och låser upp dessa fordon med mobilen. Bilpoolen öppnar den 1 juni och då kommer vi komplettera med anvisningar kring hur ni laddar ner appen och använder bilarna. Ni kan läsa om Elbilio på www.elbilio.se .

▼ Boendeformen och lagen

Kooperativ hyresrätt regleras av en specifik lagstiftning: lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93). År 2002 trädde lagen om kooperativ hyresrätt i kraft, som på ett tydligt och bra sätt reglerar boendeformen.

I Sverige har Kooperativ hyresrätt varit en etablerad boendeform sedan SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) grundades 1916. I övriga Europa är kooperativ hyresrätt en mycket vanlig boendeform, långt vanligare än vår svenska bostadsrätt.

Det finns två modeller av kooperativ hyresrätt – en där föreningen finansierar och äger fastigheterna och en där föreningen hyr fastigheterna och styr förvaltningen. Bokoop är av den senare modellen (vi hyr fastigheterna) och det är just därför insatserna är låga. Föreningen påverkas inte heller av uppgångar och nedgångar i värdet och står inte för det långsiktiga underhållet.

▼ Bostadsbyte

Du har rätt att byta din bostad mot en annan, men den du byter med måste bli godkänd som medlem och betala in insats och avgifter som vilken ny medlem som helst.

Kontakta föreningen på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00 – 17:00 på telefonnummer 010 – 1985232 om du funderar på att byta bostad. Det är bra om du tar kontakt så tidigt som möjligt.

▼ Bruksanvisningar

Bruksanvisningar finns i din lägenhet vid nyproduktion. Vänligen släng inte dessa och ta väl hand om bruksanvisningarna.

▼ Cykelförvaring

Cyklar förvaras i föreningens cykelställ utomhus beläget utanför bostadshusen på gården. Det finns också möjlighet att förvara cyklar upphängda under tak i anslutning till gårdsförråden.

▼ Diskmaskin

Vi önskar att du kontaktar vår föreningsservice på medlem@bokoop.se så kan vi hjälpa dig och komma med råd om var till exempel lämplig placering är. Uppge ditt ärende/önskan och lägenhetsnummer. Vi kan även ordna så att Föreningens förvaltare kan hjälpa med inköp och installation till självkostnadspris.

Det finns förberett att installera diskmaskin i alla större lägenheter, med uttag för vatten och el. Du kan själv initiativet och köpa in diskmaskin och installation. Tänk på att en sådan installation ska utföras av en kunnig fackman.

Om man har en mindre lägenhet är det möjligt att komplettera med tillexempel en bänkdiskmaskin, men detta är inte förberett. En sådan installation behöver föreningens godkännande innan du sätter i gång och utföras fackmannamässigt. Kontakta vår föreningsservice på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00- 17:00 på telefonnummer 010- 985232 så hjälper vi dig vidare.

▼ El-abonnemang

Är det nyproduktion så hjälper Föreningen dig att teckna vid inflytt. Anvisningar kommer i samband med nyckelkvittering. Du kommer inte stå utan el.

Om det inte är nyproduktion utan någon bott i lägenheten innan dig så tecknar du själv el-abonnemang för lägenheten hos Telge Nät genom att skicka en ägarbytesblankett på mail nat@telge@.se eller du kan ringa till deras kundservice 08-550 233 00 så hjälper dom dig. Viktig att ni teckna avtalet i god tid, senast 30 dagar innan det datum du flyttar in. Annars kan du bli utan el. Du kan få uppgifterna som du behöver om lägenhetens anläggnings-id med mera genom att maila medlem@bokoop.se – uppge ärende, adress och lägenhetsnummer.

Du kan sedan själv välja elleverantör, gärna någon som erbjuder grön el. För att jämföra priser kika på http://www.elpriskolle.se. Glöm inte att säga upp ditt nuvarande abonnemang.

▼ Förändringar av lägenhet

Alla större förändringar i din lägenhet måste godkännas av föreningen. Kontakta vår föreningsservice på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00 – 17:00 på telefonnummer 010 – 1985232 så hjälper vi dig vidare med råd och godkännande.

Alla förändringar måste återställas när du flyttar. Detta bekostas av dig genom att du själv återställer eller att Föreningen gör det åt dig innan vi har besiktigat. Kostnaderna för Föreningen att återställa lägenheten till ursprunget kommer dras från din insats, där resterande insats sedan betalas tillbaka efter godkänd slutbesiktning.

▼ Försäkring

Föreningen tecknar skydd för alla hyresgäster mot olycksfall som åsamkar skador på inredning och utrustning som du är ansvarig för. Detta ingår i medlemsavgiften.

Men du får köpa separat försäkring för lös egendom, egen elektronik och reseförsäkring med mera.

▼ Gårdsförråd

Till vissa lägenheter ingår det gårdsförråd. Detta framgår av ditt hyreskontrakt. Förråden kommer märkas med lägenhetsnummer och du ombesörjer själv lås till förråden, samt är ansvarig för såväl förrådet som dina ägodelar.

▼ Hur funkar kooperativ hyresrätt

När du bor hos Bokoop är du inte bara en hyres­gäst utan blir samtidigt medlem i Bokoop Koope­rativ Hyresrättsförening där du tillsammans med andra förvaltar ert gemensamma boende. Målet är att hålla ner boendekostnaderna, men även att tillsammans utveckla boendet och tjänster kring boendet. Vi gör till exempel gemensam upphand­ling av Internet och elbilpool och inrättar odlings­möjligheter tillsammans.

I grunden är det som att bo i en hyresrätt, men med ökat inflytande och ansvar. En viktig skillnad är att du vid inflyttningen betalar en insats som du får tillbaka när du flyttar och du har eget ansvar för det inre i lägenheten. Insatsen är en säkerhet och om lägenheten inte har samma skick som när du tillträdde kan föreningen använda insatsen för att reglera detta.

▼ Hyra, kostnader och avgifter

Du betalar följande för att vara medlem och bo hos Bokoop:

  • Medlemmen i föreningen betalar hyra månatligen i förskott. Hyran är satt i förhållande till typ av lägenhet och storlek. Hyran aviseras via e-post.
  • Medlemsavgift om 399 kr/mån. Medlemsavgiften går till gemensamma tjänster såsom interneta­bonnemang som ingår och att sköta föreningen.
  • Upplåtelseavgift, engångsbetalning vid inflytt­ning för att täcka föreningens kost­nad för uthyrningen.
  • Insats vars storlek är satt till sex månaders hyra men som lägst 30 000 kr. Denna får du tillbaka när du flyttar.
  • Elkostnad i lägenhet – det du förbrukar i lägen­heten betalar du via ett eget abonnemang.
  • Energikostnader – du betalar din andel av den energi som föreningen gör av med för framför allt uppvärmning. Styrelsen slår fast denna debitering som kommer variera beroende på pris, förbrukning men också produktion av el med föreningens solceller.

▼ Insats

Medlemmen i föreningen betalar insats innan in­flyttning, i samband med att man tecknar kontrakt och blir medlem. Om medlemmen avflyttar så be­talas insatsen tillbaka efter eventuell återställning av lägenheten och godkänd slutbesiktning. Om åt­gärder är nödvändiga för att återställa lägenheter­na används insatskapitalet. En mindre avskrivning av sådant som slitaget av disk- och tvättmaskiner kommer också dras från insatskapitalet, beroende på hur länge du har bott.

Insatsen varierar beroende på lägenhetsstorlek och -typ och är satta till sex månaders hyra, men som lägst 30 000 kr. Insatsen uppgår till sex månaders hyra men som lägst 30 000 kr.

Om du sagt upp din lägenhet och medlemskap, flyttat och besiktning är klar, samt föreningen kontrollerat flyttstädning, så förbereds en insatsredovisning baserat på besiktningsprotokoll och föreningen stadgar. Därefter beslutas den av föreningen och sedan skickas till er för påsyn. Enligt stadgarna så ska insatsen betalas tillbaka inom 6 månader men föreningens mål är snarare inom 2 månader.

▼ Internet

Du som hyresgäst har tillgång till internet som ingår i medlemskapet.

Det finns såväl utrymme som uttag inne i el-/teknikskåpet i hallen – uttaget är beläget på den svarta boxen (mediakonvertern) som är förinstallerad. För att sprida signalen behöver du installera en så kallad Router. Routern köper du in själv och installerar. Du kan sedan om du vill koppla vidare signalen till uttagen nedan el-/teknikskåpet om du hellre vill ha routern utanför skåpet.

Om du har frågor i samband med inköp och/eller installation kan du kontakta vår medlemstjänst på medlem@bokoop.se .

Vill du ha fast telefoni eller ”digital-tv-tjänst” får du ta kontakt direkt med leverantörer av detta själv. Internetabonnemanget har mycket hög kapacitet och klarar att streama högupplösta tjänster.

Har du problem med internet så kan du ta kontakt med förvaltaren via felanmälan, så hjälper vi dig. En bra första koll om det inte fungerar med routern är att koppla en dator med kabel direkt i uttaget. Då kan vi se om det är fel på signalen/uttaget eller om du har problem med din router. Föreningen har bevakning på anslutningarna via leverantören och kan ge besked om det skulle vara ett problem i själva systemet.

▼ Medlemsansvar

Medlemmarna och hyresgästerna ansvarar för att betala insats, medlemsavgift och hyra. Vidare ansva­rar man för det inre underhållet i lägenheten och att vid utflytt lämna lägenheten i nyskick. Allt arbete in­vändigt beställs och utförs av behörig hantverkare. Ansvaret du har som hyresgäst finns i sin helhet att läsa i föreningens stadgar.

▼ Microvågsugn

I flera av lägenheterna finns det en skåpsplats och uttag för mikrovågsugn. Denna köper ni och installerar själv. Vill ni göra förändringar i skåp och installationer samband med detta så krävs föreningens godkännande.

▼ Nycklar

Nycklar får du av fastighetsförvaltare som går igenom hur nyckelsystemet funkar och vad som gäller i lägenheter samt vad man ska tänka på.

I Nykvarn har vi ett digitalt nyckelsystem som heter Iloq. Du kan läsa mer om systemet här https://www.iloq.com/sv/losningar/bostadsfastigheter/

Din nyckel går också till porten och allmänna utrymmen som barnvagnsrummet. Du kommer också få en kod till porten vid inflytt.

Vill du beställa extra nycklar eller har frågor så kontakta vår förvaltare Driftia på 08‑744 44 33, måndag till fredag 8-16. Eller så kan du ta kontakt med vår medlemsservice på medlem@bokoop.se eller ringa oss mellan 8:00 – 17:00 på telefonnummer 010 – 1985232.

Har du låst dig ute, tappat nycklarna eller systemet har driftstörning vänligen använd vår Felanmälan. Är det akut så kan du ringa Driftias akutnummer 08-744 09 50. Kostnaderna för åtgärder och extranycklar står du som medlem för.

▼ Parkering

Du bokar alla parkeringar direkt via Parkando som sköter Föreningens cirka 85 stycken platser – https://parkando.se/kontakt . Alla parkeringsplatser upplåts med tillstånd, dvs att med ett sådant kan du stå varsom inom området och den stora parkeringen vid entrén till området. Har man bil med laddmöjlighet kan man ansöka om ett tillstånd att ladda. Föreningen har 6 stycken laddplatser där man då kan “tanka” i 4 timmar och sedan flytta fordonet.

En vanlig parkeringsplats (tillstånd) kostar cirka 500 kr/månad exklusive moms.

▼ Postbox

Postbox finns i husen entréer, där du/ni har ett fack för lägenheten. När du flyttar in är de uppmärkta med ditt lägenhetsnummer. Du kan själv sen sätta ditt/era namn i boxen förberedda display. Ni kan även ställa in om ni vill ha reklam eller inte. Nyckel till boxen lämnas över vid inflytt. Ni ansvarar för nyckeln till boxen själv och märkningen av boxen.

▼ Säkerhet och brand

Det är bra att uppmärksamma utrymningsvägar och skyltar för utrymning. Gå gärna igenom dessa inom familjen och med barn. Det finns två vägar ut, dels det vanliga trapphuset, dels ett extra trapphus för utrymning.

Alla allmänna utrymmen har brandlarm som underhålls av föreningen.

Alla lägenheter har också brandlarm installerade. Dessa ingår men du måste själv se till att testa utrustningen med knappen på brandlarmet och observera om batteriet behövs bytas. Detta ansvar har du som boende och medlem. Vi uppmuntrar också att ni införskaffar brandfilt, brandsläckare och första-hjälpen låda, för er egen säkerhet.

▼ Solpaneler

Föreningen har investerat i en stor mängd solpaneler som är belägna på byggnadernas tak. Dessa producerar energi som Föreningen använder och vid överskott säljer. Panelerna och anläggningen minskar kostnaden som du debiteras för energi. På så sätt gör vi något tillsammans för miljön och plånboken. Hur Föreningens produktion och kostnader har vart under året rapporteras vid stämman. Styrelsen fattar beslut om hur energin används och debiteringen av energi som panelerna inte täcker upp.

▼ Sophantering och återvinning

Hushållsavfallet lämnas i behållare utanför återvinningshuset mellan hus ett och två.

Föreningens återvinningshus öppnar den 1 juni och är beläget mellan husen längst Järnavägen. Där kan du använda din lägenhetsnyckel för att komma in och sedan återvinna följande: Metall, glas, kartong, papper och plast. Respektive kärl är märkt.

Är kärlen fulla eller det är stökigt vänligen felanmäl detta.

▼ Stadgar

Föreningens stadgar reglerar Föreningens verksamhet. Nedan kan du läsa och-eller ladda ner stadgar för Bokoop Kooperativ Hyresrättsförening.

▼ Stadgar och beslut

Ramarna för föreningens beslutsfattande bestäms i lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93) och lagen om ekonomiska föreningar. Föreningen regleras av stadgarna som sätter syftet, ramarna och hur be­sluten tas. Bland annat reglerar stadgarna vilket syfte Föreningen har, ansvar, styrning och olika frågor kring hyressättning och stämma. Medlemmarna kan påverka och komma med förslag för att förbättra boendet inom ramar­na för stadgarna. Föreningen har en professionellt tillsatt styrelse och har upphandlat förvaltning. Så du behöver inte sitta i möten eller trappstäda.

Förslag och motioner lämnas med fördel via medlem@bokoop.se . Uppge gärna din adress och lägenhetsnummer. Stadgarna kan du läsa / ladda ner.

▼ Trivsel och störningar

Du som bor i ett hus med fler lägenheter bör tänka på att visa hänsyn dygnet runt. Sena kvällar, nätter eller tidiga morgonen är det extra viktigt undvika störande aktiviteter, som till exempel borrning och spikning eller musik på hög ljudvolym. Tänk på att du även är ansvarig för störningar som dina gäster eller andra i lägenheten orsakar. Detta gäller även i allmänna utrymmen i och runt huset.

Om du blir störd ska du i första hand själv försöka prata med din granne. Försätter störningen vänligen ta kontakt med föreningen på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00 – 17:00 på telefonnummer 010 – 1985232. Beskriv störningen och uppge ditt namn, adress och lägenhetsnummer. Föreningen behandlar sedan rapporten och styrelsen avgör vilka åtgärder som ska tas. Om samma hyresgäst orsakat störningar vid upprepade tillfällen kan detta leda till att vi säger upp medlemskapet och därmed också hyreskontraktet. Den som vid upprepade tillfällen stör sina grannar kan också komma att få betala för väktarutryckning. Vi lämnar aldrig ut namn eller adress på den som anmält en störning.

På grund av risken för brand och att många är känsliga för rök är det förbjudet att röka i lägenhet, balkong och allmänna utrymmen, såsom trapphus, tvättstugan, hiss, källare. Det är inte tillåtet att grilla med eld eller gas på balkongen eller uteplatsen, eftersom det osar in till grannarna och utgör en brandrisk – fråga Föreningen först om du planerar för någon typ av matlagning i anslutning till uteplats eller balkong.

Många människor är också känsliga för damm och kvalster. Det är därför förbjudet att piska eller skaka mattor och sängkläder från balkongen. Ha gärna blommor på balkongen, men tänk på att hänga blomlådorna på insidan av balkongräcket, så att de inte faller ner och skadar någon.

Många barn är allergiska, så det är extra viktigt att katter och hundar hålls borta från lekplatser och sandlådor. Se till att ditt husdjur inte förorenar i eller runt fastigheten. En hund som skäller mycket är väldigt störande för grannarna.

▼ Tvättstuga

Varje lägenhet har eget tvättmaskin som även har en torktumlarfunktion, en så kallad kombimaskin.

Föreningen har också en tvättstuga för grov tvätt såsom mattor och sängkläder. Idag bokar du tvättstugan via en bok i själva byggnaden – men på sikt kommer föreningen införa en digital tjänst för bokning.

Det är viktigt att du håller ordning i tvättstugan och följer anvisningarna som finns där. Speciellt viktigt att du tänker på vad som läggs i tvättmaskin och att vi inte slänger in kläder med skruv och andra vassa föremål.

Tvättstugan städas varje vecka. Är det stökigt eller något gått sönder vänligen felanmäl detta.

▼ Uppsägning och utflytt

Kontakta föreningen på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00- 17:00 på telefonnummer 010-1985232 om du vill säga upp hyresavtalet och avsäga dig medlemskapet så hjälper vi till. Uppsägningstid är 3 månader från det sista datumet i månaden då uppsägningen inkom.  

Innan en ny hyresgäst flyttar in ska lägenheten vara besiktigad och eventuella slitage genomgånget och skador åtgärdade. Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid när det kan ske. Kostnaderna för slitage och åtgärdande kommer dras från insatsen, där sedan resterande insats återbetalas – se vidare under rubriken Insats.

Du ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar. Var därför noggrann när du städar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm gärna samlas. Utrymmen som är extra känsliga är kök och badrum. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den, debiterar vi dig för städning. Även detta kommer i så fall dras från insatsen innan den betalas tillbaka.

Nycklar till lägenheten återlämnar du till förvaltaren när besiktningen på lägenheten har genomförts.