Vi för samtal med ett antal kommuner och allmännyttiga bostadsföretag om kommande projekt. Joina gärna Bokoops Facebook och berätta var du vill bo och följ utvecklingen.