Framtida projekt

Vi för samtal med ett antal kommuner och allmännyttiga bostadsföretag om kommande projekt. Vi har redan fått en markanvisning i sydöstra Stockholm, vid Ösmo station i Nynäshamns kommun.

Ösmo station

Vi har blivit anvisade mark precis intill Ösmo station i Nynäshamn. Förhandlingar om planen pågår just nu med kommunen. Markområdet Vansta 5:38 utgör 5 000 kvm i direkt anslutning till pendeltågsstationen i Ösmo och på kort gångavstånd till busstorget och centrum. Här planerar vi att bygga 120 bostäder med förtur för unga.

Området begränsas i norr och väster av villabebyggelse med höjdskillnader och skogsområde emellan, öster av spår och parkeringsyta och syd av tillfartsväg och stationshus invigt 1901 med höga kulturvärden.