Framtida projekt

Vi för samtal med ett antal kommuner och markägare om kommande projekt. Vi har redan fått ett flertal markanvisningar. Vänligen maila info@bokoop.se om ni har tips till föreningen!