Kontakta föreningen på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00- 17:00 på telefonnummer 010-1985232 om du vill säga upp hyresavtalet och avsäga dig medlemskapet så hjälper vi till. Uppsägningstid är 3 månader från det sista datumet i månaden då uppsägningen inkom.  

Innan en ny hyresgäst flyttar in ska lägenheten vara besiktigad och eventuella slitage genomgånget och skador åtgärdade. Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid när det kan ske. Kostnaderna för slitage och åtgärdande kommer dras från insatsen, där sedan resterande insats återbetalas – se vidare under rubriken Insats.

Du ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar. Var därför noggrann när du städar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm gärna samlas. Utrymmen som är extra känsliga är kök och badrum. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den, debiterar vi dig för städning. Även detta kommer i så fall dras från insatsen innan den betalas tillbaka.

Nycklar till lägenheten återlämnar du till förvaltaren när besiktningen på lägenheten har genomförts.