Ramarna för föreningens beslutsfattande bestäms i lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93) och lagen om ekonomiska föreningar. Föreningen regleras av stadgarna som sätter syftet, ramarna och hur be­sluten tas. Bland annat reglerar stadgarna vilket syfte Föreningen har, ansvar, styrning och olika frågor kring hyressättning och stämma. Medlemmarna kan påverka och komma med förslag för att förbättra boendet inom ramar­na för stadgarna. Föreningen har en professionellt tillsatt styrelse och har upphandlat förvaltning. Så du behöver inte sitta i möten eller trappstäda.

Förslag och motioner lämnas med fördel via medlem@bokoop.se . Uppge gärna din adress och lägenhetsnummer. Stadgarna kan du läsa / ladda ner.