Hushållsavfallet lämnas i behållare utanför återvinningshuset mellan hus ett och två.

Föreningens återvinningshus öppnar den 1 juni och är beläget mellan husen längst Järnavägen. Där kan du använda din lägenhetsnyckel för att komma in och sedan återvinna följande: Metall, glas, kartong, papper och plast. Respektive kärl är märkt.

Är kärlen fulla eller det är stökigt vänligen felanmäl detta.