Föreningen har investerat i en stor mängd solpaneler som är belägna på byggnadernas tak. Dessa producerar energi som Föreningen använder och vid överskott säljer. Panelerna och anläggningen minskar kostnaden som du debiteras för energi. På så sätt gör vi något tillsammans för miljön och plånboken. Hur Föreningens produktion och kostnader har vart under året rapporteras vid stämman. Styrelsen fattar beslut om hur energin används och debiteringen av energi som panelerna inte täcker upp.