Medlemmarna och hyresgästerna ansvarar för att betala insats, medlemsavgift och hyra. Vidare ansva­rar man för det inre underhållet i lägenheten och att vid utflytt lämna lägenheten i nyskick. Allt arbete in­vändigt beställs och utförs av behörig hantverkare. Ansvaret du har som hyresgäst finns i sin helhet att läsa i föreningens stadgar.