Medlemmen i föreningen betalar insats innan in­flyttning, i samband med att man tecknar kontrakt och blir medlem. Om medlemmen avflyttar så be­talas insatsen tillbaka efter eventuell återställning av lägenheten och godkänd slutbesiktning. Om åt­gärder är nödvändiga för att återställa lägenheter­na används insatskapitalet. En mindre avskrivning av sådant som slitaget av disk- och tvättmaskiner kommer också dras från insatskapitalet, beroende på hur länge du har bott.

Insatsen varierar beroende på lägenhetsstorlek och -typ och är satta till sex månaders hyra, men som lägst 30 000 kr. Insatsen uppgår till sex månaders hyra men som lägst 30 000 kr.

Om du sagt upp din lägenhet och medlemskap, flyttat och besiktning är klar, samt föreningen kontrollerat flyttstädning, så förbereds en insatsredovisning baserat på besiktningsprotokoll och föreningen stadgar. Därefter beslutas den av föreningen och sedan skickas till er för påsyn. Enligt stadgarna så ska insatsen betalas tillbaka inom 6 månader men föreningens mål är snarare inom 2 månader.