Medlemmen i föreningen betalar insats innan in­flyttning, i samband med att man tecknar kontrakt och blir medlem. Om medlemmen avflyttar så be­talas insatsen tillbaka efter eventuell återställning av lägenheten och godkänd slutbesiktning. Om åt­gärder är nödvändiga för att återställa lägenheter­na används insatskapitalet. En mindre avskrivning av sådant som slitaget av disk- och tvättmaskiner kommer också dras från insatskapitalet, beroende på hur länge du har bott.

Insatsen varierar beroende på lägenhetsstorlek och -typ och är satta till sex månaders hyra, men som lägst 30 000 kr. Insatsen uppgår till sex månaders hyra men som lägst 30 000 kr.