Adresserna till de olika husen och portarna är Taggsvampsvägen 3-12 vilka framgår av adresskartan under.