Du betalar följande för att vara medlem och bo hos Bokoop:

  • Medlemmen i föreningen betalar hyra månatligen i förskott. Hyran är satt i förhållande till typ av lägenhet och storlek. Hyran aviseras via e-post.
  • Medlemsavgift om 399 kr/mån. Medlemsavgiften går till gemensamma tjänster såsom interneta­bonnemang som ingår och att sköta föreningen.
  • Upplåtelseavgift, engångsbetalning vid inflytt­ning för att täcka föreningens kost­nad för uthyrningen.
  • Insats vars storlek är satt till sex månaders hyra men som lägst 30 000 kr. Denna får du tillbaka när du flyttar.
  • Elkostnad i lägenhet – det du förbrukar i lägen­heten betalar du via ett eget abonnemang.
  • Energikostnader – du betalar din andel av den energi som föreningen gör av med för framför allt uppvärmning. Styrelsen slår fast denna debitering som kommer variera beroende på pris, förbrukning men också produktion av el med föreningens solceller.