Föreningen tecknar skydd för alla hyresgäster mot olycksfall som åsamkar skador på inredning och utrustning som du är ansvarig för. Detta ingår i medlemsavgiften.

Men du får köpa separat försäkring för lös egendom, egen elektronik och reseförsäkring med mera.