Vi önskar att du kontaktar vår föreningsservice på medlem@bokoop.se så kan vi hjälpa dig och komma med råd om var till exempel lämplig placering är. Uppge ditt ärende/önskan och lägenhetsnummer. Vi kan även ordna så att Föreningens förvaltare kan hjälpa med inköp och installation till självkostnadspris.

Det finns förberett att installera diskmaskin i alla större lägenheter, med uttag för vatten och el. Du kan själv initiativet och köpa in diskmaskin och installation. Tänk på att en sådan installation ska utföras av en kunnig fackman.

Om man har en mindre lägenhet är det möjligt att komplettera med tillexempel en bänkdiskmaskin, men detta är inte förberett. En sådan installation behöver föreningens godkännande innan du sätter i gång och utföras fackmannamässigt. Kontakta vår föreningsservice på medlem@bokoop.se eller ring oss mellan 8:00- 17:00 på telefonnummer 010- 985232 så hjälper vi dig vidare.