Cyklar förvaras i föreningens cykelställ utomhus beläget utanför bostadshusen på gården. Det finns också möjlighet att förvara cyklar upphängda under tak i anslutning till gårdsförråden.