Bruksanvisningar finns i din lägenhet vid nyproduktion. Vänligen släng inte dessa och ta väl hand om bruksanvisningarna.