Kooperativ hyresrätt regleras av en specifik lagstiftning: lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93). År 2002 trädde lagen om kooperativ hyresrätt i kraft, som på ett tydligt och bra sätt reglerar boendeformen.

I Sverige har Kooperativ hyresrätt varit en etablerad boendeform sedan SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) grundades 1916. I övriga Europa är kooperativ hyresrätt en mycket vanlig boendeform, långt vanligare än vår svenska bostadsrätt.

Det finns två modeller av kooperativ hyresrätt – en där föreningen finansierar och äger fastigheterna och en där föreningen hyr fastigheterna och styr förvaltningen. Bokoop är av den senare modellen (vi hyr fastigheterna) och det är just därför insatserna är låga. Föreningen påverkas inte heller av uppgångar och nedgångar i värdet och står inte för det långsiktiga underhållet.