Föreningen har organiserat en el-bilpool som man hyr av Elbilio. Dessa bilar är parkerade på gården invid porten till Taggsvampsvägen 4. Man bokar, hyr och låser upp dessa fordon med mobilen. Bilpoolen öppnar den 1 juni och då kommer vi komplettera med anvisningar kring hur ni laddar ner appen och använder bilarna. Ni kan läsa om Elbilio på www.elbilio.se .