Du som medlem och hyresgäst har besittningsrätt men det krävs att man fullgör sina förpliktigel­ser som medlem. Hyreskontraktet hänger på med­lemskapet och att man uppfyller sitt ansvar enligt stadgarna. Medlemmen kan byta lägenhet så länge som tillträdande medlem godkänns av styrelsen.