Barnvagnar förvaras helst i de separata utrymmena i trapphusen på bottenvåningen. Din lägenhetsnyckel funkar även till denna dörr. 

Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar i allmänna utrymmen som trapphus och korridorer, inte heller utanför porten på grund av brandrisk och utrymning.