Att hålla allmänna utrymmen i gott skick är alla medlemmars ansvar. Föreningen har städning av alla allmänna utrymmen en gång i veckan men hjälp gärna till eller gör en felanmälan om ni ser att något som inte är trivsamt.

Att hålla trapphuset fritt från föremål är speciellt viktigt. Inget får förvaras i trapphus på grund av brandrisken. Hittar vi främmande föremål kommer dessa omhändertas och eventuellt destrueras.